Coenen Advies

Coenen Advies is een verkeerskundig adviesbureau dat zich richt op het bouwen en toepassen van verkeersmodellen. Daarnaast wordt ondersteuning verleend bij het actualiseren van verkeersmodellen en overige verkeerskundige vraagstukken. Opdrachtgevers zijn overheden en adviesbureaus.

Coenen Advies: onze focus geeft richting aan uw toekomst!